ngọn cờ

Tham quan nhà máy

Khu vực hành chính

13
106
105

Khu vực sản xuất

103
104

Dây chuyền lắp ráp sản phẩm

107
109

Khu vực lưu trữ

108
102