sản phẩm

 • 1.50 1.49 ống kính quang học hành lang thông thường lũy ​​tiến

  1.50 1.49 ống kính quang học hành lang thông thường lũy ​​tiến

  Hành lang ngắn thường xuyên lũy tiến(1.49)

  -ADD Power: -8,00 đến +3,00 trong các bước 0,25D.

  1.499 S/F LỘ TRÌNH(THÊM+1,00~+3,00)
  ĐƯỜNG KÍNH (mm) ĐƯỜNG CONG DANH MỤC ĐƯỜNG CONG THẬT ĐƯỜNG LẠI CT(mm) ET(mm) SAG(40mm) PHẠM VI RX
  71-14/17mm 1,00 1,62 5,60 6 10 0,64 -8,00~-4,25
  71-14/17mm 3,00 3,00 3,60 6 6 1,20 -4,00~-0,75
  71-14/17mm 5,00 5,00 3,60 8 6 2.02 -0,50~+2,50
 • Ống kính quang học 1.56 lũy tiến hmc

  Ống kính quang học 1.56 lũy tiến hmc

  Hành lang ngắn thường xuyên lũy tiến(1.56)

  -ADD Power: -8,00 đến +3,00 trong các bước 0,25D.

  1,56 S/F TĂNG CƯỜNG
  ĐƯỜNG KÍNH (mm) ĐƯỜNG CONG DANH MỤC ĐƯỜNG CONG THẬT ĐƯỜNG LẠI CT(mm) ET(mm) SAG(40mm) THÊM SỨC MẠNH PHẠM VI RX
  70-14/12mm 1,00 1,80 6.20 10 6 0,64 1,00~3,00 -8,00~-4,25
  3,00 3h30 4,00 6 6 1,20 1,00~3,00 -4,00~-0,75
  5,00 5,50 4,00 6 8 2.02 1,00~3,00 -0,50~+2,50

   

   

 • Ống kính quang học lũy tiến 1.56

  Ống kính quang học lũy tiến 1.56

  Hành lang ngắn thường xuyên lũy tiến(1.49)

  -ADD Power: -8,00 đến +3,00 trong các bước 0,25D.

  Hành lang ngắn thường xuyên lũy tiến(1.56)

  -ADD Power: -8,00 đến +3,00 trong các bước 0,25D.

  Hành lang ngắn thường xuyên lũy tiến(1.61)

  -ADD Power: -8,00 đến +3,00 trong các bước 0,25D.

   

  1.499 S/F LỘ TRÌNH(THÊM+1,00~+3,00)
  ĐƯỜNG KÍNH (mm) ĐƯỜNG CONG DANH MỤC ĐƯỜNG CONG THẬT ĐƯỜNG LẠI CT(mm) ET(mm) SAG(40mm) PHẠM VI RX
  71-14/17mm 1,00 1,62 5,60 6 10 0,64 -8,00~-4,25
  71-14/17mm 3,00 3,00 3,60 6 6 1,20 -4,00~-0,75
  71-14/17mm 5,00 5,00 3,60 8 6 2.02 -0,50~+2,50
  1,56 S/F TĂNG CƯỜNG
  ĐƯỜNG KÍNH (mm) ĐƯỜNG CONG DANH MỤC ĐƯỜNG CONG THẬT ĐƯỜNG LẠI CT(mm) ET(mm) SAG(40mm) THÊM SỨC MẠNH PHẠM VI RX
  70-14/12mm 1,00 1,80 6.20 10 6 0,64 1,00~3,00 -8,00~-4,25
  3,00 3h30 4,00 6 6 1,20 1,00~3,00 -4,00~-0,75
  5,00 5,50 4,00 6 8 2.02 1,00~3,00 -0,50~+2,50
 • 1.59 PC ỐNG KÍNH QUANG HỌC HMC TIẾN BỘ

  1.59 PC ỐNG KÍNH QUANG HỌC HMC TIẾN BỘ

  Cung cấp tác động cực kỳ lớn hơn, chống trầy xước.

  Vật liệu mới siêu hiện đại.

 • ỐNG KÍNH QUANG HỌC HMC TIẾN BỘ 1.59 PC BLUE CUT

  ỐNG KÍNH QUANG HỌC HMC TIẾN BỘ 1.59 PC BLUE CUT

  Cung cấp tác động cực kỳ lớn hơn, chống trầy xước.

  Vật liệu mới siêu hiện đại.

 • 1.59 PC ỐNG KÍNH QUANG HỌC HMC TIẾN BỘ

  1.59 PC ỐNG KÍNH QUANG HỌC HMC TIẾN BỘ

  Cung cấp tác động cực kỳ lớn hơn, chống trầy xước.

  Vật liệu mới siêu hiện đại.

 • 1,50 1,49 ống kính quang học hmc hành lang ngắn lũy tiến

  1,50 1,49 ống kính quang học hmc hành lang ngắn lũy tiến

  Sự chỉ rõ

  Hành lang ngắn thường xuyên lũy tiến(1.49)

  -Thêm Công suất: -8,00 đến +3,00 trong các bước 0,25D.

  1.499 S/F LỘ TRÌNH(THÊM+1,00~+3,00)
  ĐƯỜNG KÍNH (mm) ĐƯỜNG CONG DANH MỤC ĐƯỜNG CONG THẬT ĐƯỜNG LẠI CT(mm) ET(mm) SAG(40mm) PHẠM VI RX
  71-14/17mm 1,00 1,62 5,60 6 10 0,64 -8,00~-4,25
  71-14/17mm 3,00 3,00 3,60 6 6 1,20 -4,00~-0,75
  71-14/17mm 5,00 5,00 3,60 8 6 2.02 -0,50~+2,50
 • Ống kính quang học lũy tiến 1.50 1.49 uc

  Ống kính quang học lũy tiến 1.50 1.49 uc

  Hành lang ngắn thường xuyên lũy tiến(1.49)

  -ADD Power: -8,00 đến +3,00 trong các bước 0,25D.

  1.499 S/F LỘ TRÌNH(THÊM+1,00~+3,00)
  ĐƯỜNG KÍNH (mm) ĐƯỜNG CONG DANH MỤC ĐƯỜNG CONG THẬT ĐƯỜNG LẠI CT(mm) ET(mm) SAG(40mm) PHẠM VI RX
  71-14/17mm 1,00 1,62 5,60 6 10 0,64 -8,00~-4,25
  71-14/17mm 3,00 3,00 3,60 6 6 1,20 -4,00~-0,75
  71-14/17mm 5,00 5,00 3,60 8 6 2.02 -0,50~+2,50