sản phẩm

  • HC nhuộm màu

    HC nhuộm màu

    Màu ống kính ảnh hưởng đến độ chói và khả năng nhìn thấy màu sắc và độ tương phản.Các yếu tố như thời gian dài trong các điều kiện ánh sáng khác nhau và thời gian dành cho ánh sáng phản chiếu từ mặt nước, đường xá và các bề mặt khác có thể làm giảm hiệu suất cần được xem xét.Màu thấu kính bên phải giúp nâng cao nhận thức về độ sâu và giảm mỏi mắt cũng như giảm thiểu biến dạng màu sắc và tối đa hóa độ rõ nét của hình ảnh.Đồng thời tăng độ tương phản và cảm nhận chiều sâu, bảo vệ mắt khỏi Ánh sáng xanh và cải thiện v...