sản phẩm

  • siêu kị nước

    siêu kị nước

    Lớp phủ siêu kỵ nước có đáng không?Vì vậy, có, lớp phủ kỵ nước thực sự hoạt động.Chúng không làm sạch hoàn toàn nước hoặc giọt mồ hôi mỗi lần, nhưng chúng tốt hơn nhiều so với tròng kính râm thông thường không có lớp phủ kỵ nước.Lớp phủ siêu kỵ nước kéo dài bao lâu?Lớp phủ này sẽ có tuổi thọ khoảng một năm ngoài trời trước khi cần sơn lại lớp phủ trên cùng.Khi được sử dụng trong các ứng dụng trong nhà hoặc ngoài trời, lớp phủ sẽ tồn tại trong một năm hoặc hơn....