Quy trình sản xuất

hình1

1. Cán màng

hình2

2. Vệ sinh

hình ảnh3

3. Bảo dưỡng

img4

4. Làm cứng

img5

5. Lớp phủ 1

hình6

6. Thanh tra

12

7. Bao bì

10

8. Kho bãi