ngọn cờ

Quy trình sản xuất

hình ảnh1

1. Cán màng

hình2

2. Vệ sinh

img3

3. Chữa bệnh

img4

4. Làm cứng

hình5

5. Lớp phủ 1

hình6

6. Kiểm tra

12

7. Bao bì

10

8. Kho bãi